Samen werken aan de lange termijn

Uw bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid. U heeft een MT, maar ondanks alle goede intenties gaat er veel potentieel verloren. Een sturende managementstijl past niet (meer) bij uw bedrijf. U wilt niet bepalen hoe het moet lopen. Anderen mogen opstaan, zelf initiatieven nemen en keuzes maken. U wilt leiden, maar mag niet zelf de remmende factor worden.

Doordat de waan van de dag (klanten, projecten) alle aandacht vraagt voelen uw mensen misschien niet de ruimte om mee te denken. Als u goede mensen wilt behouden en samen wilt professionaliseren, dan moet u hier iets aan doen.

Emprover geeft een praktische structuur voor uw medewerkers om zelf keuzes te maken die passen bij de strategie. Voor u om verantwoord los te laten. Wanneer inhoud zichtbaar en geborgd is, gaan mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor blijft er voor het management meer tijd over om te professionaliseren en aan de lange termijn te werken.

Praktisch op weg met het Zelfstandig Verbeterritme
Met Emprover software vergroot je in jouw bedrijf of organisatie de betrokkenheid van mensen en kun je verbeteringen samen doorvoeren in een helder continu proces. Iedereen kan dagelijks bijhouden wat de stand van zaken is.  Alle stappen -van idee of probleem tot aanpassing op de werkvloer- verlopen open en duidelijk voor alle betrokkenen.

Er is veel software op de markt. Emprover is uniek omdat het de ontwikkeling van uw bedrijf centraal stelt.
Communicatie is geen doel op zich, maar volgt de betrokkenheid bij de lange termijn ambities.

Ambities

Gedeeld platform

Overlegtimer

Sociale functies

Narrowcasting

Signalen

Zelf aan de slag met de Agile principes
Als je je als organisatie zichtbaar sneller wil ontwikkelen, gebruik je Emprover® in je bestaande overleg. Hierbij worden op een praktische manier ‘Agile’ principes geïntroduceerd. Door projecten op te knippen in korte, haalbare (deel-)projecten en successen samen te vieren, raken mensen enthousiast en blijven ze gemotiveerd meedoen.

Geen langlopende en kosten verslindende verandertrajecten meer, maar kort cyclisch taken afronden en afstemmen wat er goed en minder goed ging. Met Emprover® maak je handig gebruik van het beste van deze beproefde methode.

 

Onderzoek naar stategische MKB-uitdagingen

In 2021 heeft Emprover ® in samenwerking met Midpoint Brabant onderzoek naar strategische MKB-uitdagingen gedaan. Hiervoor hebben zij circa 80 directieleden geïnterviewd. De inzichten uit het onderzoek helpen bij het verder ontwikkelen en toepassen van het methodisch aanbod van Emprover ® op deze uitdagingen.

In het onderzoek staan de belangrijkste inzichten rondom de volgende uitdagingen beschreven: de kloof tussen denkers en doeners, werken aan de winkel naast werken in de winkel, waan van de dag vs. continu verbeteren, (in)efficiënt overleg en een (on)misbaar mangagement.

Emprover en Midpoint Brabant, Onderzoek binnen het MKB