Een strategische keuze voor wendbare netwerkorganisaties in het publieke domein

De grenzen tussen publiek en privaat - maar ook tussen overheid, markt en gemeenschap worden vloeibaar. Een eerste stap is meer te gaan werken vanuit ‘doelgeving’ in plaats van regelgeving, en daarbij meer oog te hebben voor differentiatie en variatie. Van daaruit samenwerken aan de realisatie van een toenemend aantal projecten, met steeds wisselende projectteams. Of dit nu gaat om de interne taakstelling, of een (burger-)participatie project:

Emprover®. is een online platform dat communicatie, projectmanagement en participatie sterk professionaliseert. Praktische ondersteuning voor de projectteams en zicht behouden over de vele initiatieven door de integrale afstemming met bijbehorende prioriteiten en kaders. U biedt in uw eigen gemeentelijke huisstijl een digitaal platform (en app) aan waarin u het overzicht heeft en samenwerking faciliteert.

Digitale multi-methodische teamborden
We moeten efficiënt omgaan met de energie en middelen die we hebben. Focus aanbrengen in de activiteiten en deze in lijn houden met de grotere ambitie. Agile, Scrum, Kanban, Lean of simpelweg werken vanuit een lijst. Zo kun je teams in wisselende samenstellingen gemakkelijk een digitale werkruimte geven om hun (project-)doelen te behalen. Onderlinge verbanden worden zichtbaar en samenwerken is digitaal altijd mogelijk, ongeacht de omstandigheden. Tevens maakt dit inzicht in handelen het snel toegankelijk om bij te dragen, ook voor nieuwe medewerkers. 

Communicatie App voor (externe) betrokkenen
Je wilt externen bij projecten en beleidsvorming betrekken, maar ze zijn zelden genegen in hun drukke bestaan naar een inloopavond te komen. Hoe zorg je er voor dat je laagdrempelig de juiste mensen bereikt, dat hun belangen aan bod komen en participatie daadwerkelijk tot stand komt? Door de toepassing van Emprover is het mogelijk om van een ad hoc cultuur naar meer verbinding met de klantwaarde te bewegen.

Portfolio Management / Agile Scaling
Behoudt zicht over alle projecten, opgaves, teams en programma's doordat direct te zien is welke ambities, resultaten en acties er spelen per opgave. Voor organisaties die periodiek prioriteiten willen stellen biedt Emprover unieke inzichten om strategische keuzes te maken. Opgeleverde resultaten kunnen snel en duidelijk worden gecommuniceerd richting de organisatie.

Kanban

Agile Iceberg

Agile Circles

Agile Timeline

Portfoliokalender

Projecten

Ideeën

Enquêtes

Wie is wie

Emprover is een online platform waar vanuit je zelf eenvoudig een digitale plek inricht voor Agile overlegvormen of (burger)participatie projecten. Dit alles vanuit een portaal en app in eigen huisstijl. Slimme software vol bruikbare functies die mensen aanspreken en uitdagen. Zo ontstaat er échte participatie -niet alleen in woorden, maar juist in daden.

Ben jij verantwoordelijk voor een Agile project of opgave? We laten graag iets van Emprover zien.


Fatal error: Uncaught ValueError: explode(): Argument #1 ($separator) cannot be empty in /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/templates/blocks/content_header/front.php:16 Stack trace: #0 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/templates/blocks/content_header/front.php(16): explode() #1 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/blocks/class.baseblock.php(178): include('...') #2 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/blocks/class.blockmanager.php(228): BaseBlock->showFrontend() #3 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/website/class.page.php(272): BlockManager::ShowFrontend() #4 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/website/class.page.php(430): Page->showBlocks() #5 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/templates/website/standaard/default.php(55): Page->showBlocksGroup() #6 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/website/class.pagestructure.php(156): require('...') #7 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/website/class.pagestructure.php(107): PageStructure->loadTemplate() #8 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/core/classes/website/class.defaultpage.php(199): PageStructure->process() #9 /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/index.php(120): DefaultPage->output() #10 {main} thrown in /home/emppulse/domains/emprover-pulse.com/public_html/protected/templates/blocks/content_header/front.php on line 16