Blijvende impact bij je klanten in beeld

Emprover werkt graag samen met adviesbureaus met lef. Adviseurs en verbetercoaches die vraagtekens durven te zetten bij de maakbaarheid van organisaties. Voor transformatie is verbinding nodig. Als het om cultuur gaat, kan dit lange tijd duren. Ben je klaar voor een actieve, lange-termijn verbinding met je klanten?

Een adviseur die zichzelf grotendeels overbodig maakt bij de klant, dat noemen wij adviseren met impact!

Kanban

Agile Iceberg

Adviesconsole

Portfoliokalender

Resultaten

Polls

 

Onze software helpt adviseurs het verbeterproces in te richten en op gang te houden. Periodiek ontwikkeldoelen (bij)stellen, een appel doen op de diversiteit binnen de organisatie om vervolgens, in kleine stappen, vooruitgang te boeken. Op afstand als het kan, dichtbij als het nodig is. Als adviesbureau behoud je overzicht in het werk van collega’s en kunnen nieuwe (project-)omgevingen eenvoudig worden aangemaakt. Zo is de communicatie voor de klant gelijk goed geregeld.

Wil jij ook adviseren met blijvende impact? Maak een afspraak

 

Heldere projectstructuur
Communicatie goed neerzetten
functies
Uw eigen portaal en app
voordelig
Blijvende impact