Terug

Ox Boxtel

Gepubliceerd op 7 november 2023

Bij Kings Code in Gemeente Boxtel stonden wij stil bij een belangrijk moment: de oplevering van release 'Boxtel'. In de vroege ochtend hieven wij het glas onder de de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.

Met deze versie kunnen; teams hun eigen periodiciteit van werken kiezen, bestanden vanuit een gekoppeld Microsoft Team worden gebruikt, teams in een Agile Cirkelbord (Do) hun voortgang bespreken én organisaties eigen apps inrichten en beheren. Met dank aan 'De koekenbakker', die speciaal voor deze gelegenheid een bijzondere taart heeft gebakken..

Tegelijkertijd zijn we begonnen met de ontwikkeling van release 'Curaçao'  , waarin we het volgende gaan maken; een Scrum overlegbord (Do), een Periodesucces App (Check), verdergaande integratie met Microsoft365, berichten, checklists en een planlijst App (Plan).

Emprover activeert en borgt betrokkenheid in organisaties, door vanuit een strategische focus effectieve samenwerking te ondersteunen. Hierbij helpt Emprover Ox als platform met een praktische, flexibele PDCA-cyclus, het structureren van grotere programma's en een zichtbare verbinding tussen bestuurlijke ambities en realisatie.

Wij werken toe naar een lancering van Emprover Ox in het eerste kwartaal 2024. Wij zoeken nog teams die onze bèta-versie willen testen. Heeft u interesse? Mail dan even naar info@emprover.nl.