Terug

Ox Acapulco

Gepubliceerd op 12 juli 2023

Let op: de volgende tekst is voor IT-ers only

Flexibele en schaalbare architectuur
Door Kubernetes container management kunnen updates en migraties voor álle klanten snel worden doorgevoerd, terwijl klanten toch over hun eigen database(s) gaan beschikken. Ox klanten kunnen programma’s aanmaken en team sites creëren in een eigen gekozen domein. Vervolgens kan men op ieder gewenst (team-)niveau toegang instellen. Zo kunnen onderdelen van een programma publiek toegankelijk zijn (bijvoorbeeld voor Bestuur rapportages), terwijl voor toegang tot specifieke teamsites Azure AD MFA vereist is.

Vergaande integratie met Microsoft Teams
Er is géén samenwerkingsplatform dat beter integreert met Microsoft 365, dan Emprover Ox. Naast bovengenoemde authenticatie worden Teams (en hun gebruikers) gesynchroniseerd met Emprover teams. Later wordt ook de Microsoft SharePoint Online bibliotheek én de chat gefedereerd. Taken in Emprover worden bi-directioneel gesynchroniseerd met Microsoft Teams Taken. Voor organisaties waar Microsoft Planner niet voldoet, is een uitbreiding met Emprover Ox een logische stap.

Vanaf hier weer voor iedereen toegankelijke tekst

Bewezen universele logica
Emprover is gebouwd op de principes van lerend organiseren, waarin op alle niveaus strategische ambities verbonden zijn aan het dagelijkse werk. De kracht van Emprover wordt gevormd door deze universele logica én een verzameling sterke werkvormen. Deze structuur is vanaf dit jaar beschikbaar in een geheel nieuw technisch platform. De komende tijd zullen we meest gebruikte digitale werkvormen ontwikkelen én als Ox App aanbieden. Zo is het nog dit jaar mogelijk om met pilotteams in een bèta versie te experimenteren.

Vanaf Q3 zijn 3 pilot omgevingen beschikbaar voor teams in het publieke domein. Als u geïnteresseerd bent, mail dan even naar info@emprover.nl  t.a.v. Pilot slots 2023 Q3